Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.

 
 
 
 
 
 
   
   
  ŽIVOTOPIS
  Výběrová bibliografie
   
   
   
   
   
   
   
kontakt:
E-MAIL
 

 

Výběrová bibliografie 


1. Monografie

 1. Terminologický heslář movitých kulturních památek. SÚPP Praha 1974, M. Mžyková, ed.
 2. Vojtěch Hynais. Praha (Odeon) 1988 (1990, 2. vydání) (ISBN 80-207-0007-2), 109 s. Oceněno jako Kniha roku 1988.
 3. ROHANSKÁ PORTRÉTNÍ GALERIE. Ze sbírek zámku Sychrov. – LA GALERIE DE PORTRAITS DES ROHAN. Sur les collections du Château National de Sychrov. Comité National de District de Liberec. – PORTRETNAJA GALERIA. V cobraniach gosudarstvennogo zamka Sichrov. Upravlenie zamka Sychrov Rajonnyj nacionalnyj komitet v g. Liberec. – THE ROHAN PORTRAIT GALLERY. From the collections of the state Château Sychrov. District National Commitee in Liberec. – DIE ROHANSCHE PORTRÄTGALERIE. Aus den Sammlungen des staatlichen Schlosses Sychrov. Verwaltung des staatlichen Schloss Sychrov Kreisnationalausschlus in Liberec. Liberec 1985.
 4. MINIATURNÍ A DROBNÝ PORTRÉT. Ze sbírek státního zámku Sychrov. Praha 1985. Menus portrait et miniatures. Des collections du Château de Sychrov (dále anglicky, německy a rusky).
 5. Katalog obrazárny státního zámku Velké Losiny. Šumperk 1986.
 6. Valdštejnský palác. Praha 1991 (1997, 2. vydání).
 7. Chebská reliéfní intarzie a grafika. Středočeská galerie v Praze, Praha 1986. 98 s., 118 obr.
 8. Praha. Praha (Nakladatelství Kvarta) 1992 – s fotografy M. a M. Krobem (1990, 2. vydání)
 9. KAMENNÁ KNIHA. Sborník k romantickému historismu-novogotice. Marie Mžyková (ed.). Zámek Sychrov 1997 (ISBN, 80-238-2264-0), 306 s.
 10. ARS LONGA VITA BREVIS: umění je nekonečné, život je krátký (Hyppocrates). Umění ze sbírek České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku. Praha 1997 (ISBN: 80-86087-03-4), 135 s. – s J. Rousem a J. Neumannem.
 11. KŘÍDLA SLÁVY. Hynais, čeští Pařížané a Francie, I – II. Praha (Galerie Rudolfinum) 2001,   ČR) 2001 (ISBN: 8086443000, 9788086443003), 623 s.
 12. Šlechta ve službách diplomacie. I, Španělsko, Anglie, Nizozemí. Praha (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky), 2001 (ISBN: 80-86345-09-2), 45 s.
 13. Šlechta ve službách diplomacie II. Itálie, Turecko, Rusko, Švédsko. Praha ((Ministerstvo zahraničních věcí České republiky) 2001 (ISBN: 80-86345-09-2), 53 s.
 14. ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH DIPLOMACIE III. Dánsko, Polsko, Německo, Francie, Suverénní řád Maltézských rytířů. Praha ((Ministerstvo zahraničních věcí České republiky) 2001 (ISBN:80-86345-09-2), 47 s.
 15. LOBKOWICZOVÉ. Dějiny a genealogie rodu. Praha 2002 – s S. Kasíkem a P. Maškem (ISBN: 80-903040-3-3), 239 s.
 16. Praha. Praha (Nakladatelství Kvarta) 2003 – s Arnoštem Lustigem, fotografy M. a M. ml. Kroby. (ISBN: 80-86326-35-7), 303 s.
 17. BŮH – ČEST – VLAST. Kinští ze zámku Lešná. Praha 2005.
 18. Karusely.Národní památkový ústav, Praha 2006 (ISBN 80-239-8555-8), 79 s.
 19. PŘÍBĚHY SERÉNYIŮ. Z obrazárny šlechtického rodu. Praha (NPÚ) 2010 (ISBN 978-80-87104-68-2), 157 s.
 20. NIZOZEMSKÁ ZÁTIŠÍ – ze šlechtických sbírek / DUTCH STILL LIFE PAINTINGS – in aristocratic collections. Praha (NPÚ) 2012 (ISBN 978-80-87104-93-4), 206 s.
 21. DES FOURS. Valdštejnský plukovník a jeho potomstvo. Praha (NPÚ) 2012 (ISBN: 978-80-87104-98-9) – s Haraldem Skalou, 200 s.
 22. I KRÁL BYL DÍTĚTEM – Svět dětí v šlechtických sídlech. Liberec (NPÚ) 2012 (ISBN 978-80-904852-5-9), 302 s.
 23. EDUARD VEITH: sny o štěstí = Träume von Glück. Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, 2013 (ISBN: 9788026048282), 205 s.
 24. FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ – dědictví šlechty. Praha 2012 (ISBN: 978-80-905555-7-0).
 25. NIZOZEMSKÁ ŽÁNROVÁ MALBA – ze šlechtických sbírek / DUTCH GENRE PAINTING – in aristocratic collections. Praha (NPÚ) 2014 (ISBN 978-80-7480-019-1), 223 s.

2. Autorské katalogy

 1. Karel Pucherna. Obrazy, grafika. Katalog výstavy v okresním muzeu v Kutné Hoře v Tylově památníku, březen 1977.
 2. Ivan Ouhel (Kašpar, Ouhel, Mžyk). Katalog k výstavě v Galerii Dílo v Olomouci. Olomouc 1977.
 3. DESET MALÍŘŮ. Katalog (zakázané) výstavy v galerii Luna. Plzeň, květen 1978.
 4. Kurt Gebauer a syn. Objekty, plastiky. Katalog výstavy v Divadle v Nerudovce, únor 1978.
 5. Zdena Neústupná – kresby. Katalog výstavy v Divadle v Nerudovce, červen 1979.
 6. Trnka – Budíková. Sklo, objekty, kresby. Katalog výstavy v Galerii ve věži. Mělník, listopad – prosinec 1982.
 7. Václav Zykmund. Katalog výstavy v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze, říjen 1986.
 8. Jaroslav Róna. Katalog výstavy v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze, květen 1986.
 9. Zapomenutá díla. Katalog výstavy obrazů z majetku České pojišťovny, Schwarzenberský palác v Praze, červen – červenec 1991.
 10. Zapomenutá díla (II). Katalog výstavy obrazů z majetku České pojišťovny, Schwarzenberský palác v Praze, červen – červenec 1992.
 11. Václav Zykmund. Katalog výstavy. Galerie výtvarného umění v Olomouci, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Chebu, Východočeská galerie v Pardubicích, Severomoravská galerie výtvarného umění v Ostravě, Moravská galerie v Brně. Olomouc 1992.
 12. Iva Naderová – Lošák. Katalog výstavy. Praha (Galerie Genesis) 1993.
 13. Navrácené poklady. Restitutio in integrum. Marie Mžyková (ed.). Katalog výstavy v Tereziánském křídle Pražského hradu. Praha 1994.
 14. ROMANTCKÝ HISTORISMUS – Novogotika. Katalog výstavy. Zámek Sychrov, hrad Bítov. Sychrov 1995.
 15. Napoleon a jeho doba. Výběrový katalog výstavy k 190. výročí bitvy u Slavkova. Slavkov u Brna (Historické muzeum ve Slavkově u Brna – Zámek Orlík nad Vltavou) 1995.
 16. ARS LONGA, VITA BREVIS. Umění ze sbírek České pojišťovny na výstavách ke 170. výročí jejího vzniku. Zámek Český Krumlov, zámek Kozel, Národní galerie v Praze, palác Kinských. Praha 1998 – s J. Rousem a J. Neumannem.

 

3. Kapitoly v týmových publikacích a zpracování hesel, články

 1. Organizační struktura památkové péče v Československu v její historické perspektivě (příspěvek k soutěži SČVU Mánes). Praha 1976.
 2. Neznámý Kristián Luna v moravské sbírce. In: Umění 31. Praha 1983, s. 173–176.
 3. Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. In: Památky a příroda 1985, č. 1, s. 22–26; č. 2, s. 84–90; č. 3, s. 152–157; č. 4, s. 206–213; č. 6, s. 341–348; č. 7; č. 8, s. 469–476; č. 9, s. 534–542; 1986, č. 1, s. 16–22; 1986, č. 2, s. 85–92; 1986, č. 3; 1986, č. 4, s. 216–221.
 4. MINIATURA a drobný portrét – z českých a moravských sbírek. (Kat. výst.) Středočeská galerie, prosinec 1985 – březen 1986. Praha 1985, kolektiv autorů.
 5. F. B. Werner a ikonografická inventarizace Čech, Moravy a Moravského Slezka. In: Umění 35. Praha 1987, č. 4, s. 289–303 – s J. Kozákem.
 6. Jan Kryštof Liška: Císař Caracalla vraždí svého bratra. Dílo sezóny. Kozel (Státní zámek Kozel) 1989.
 7. Hesla na s. 17, 49, 54, 96, 109, 118, 123, 144, 152, 157, 173, 179, 190, 191, 208, 223, 235, 236, 254, 258, 297, 314, 317, 337, 351, 383, 396, 410, 437, 440, 445, 451, 452, 462, 469, 539, 548, 559, 568, 586, 600, 611, 634, 665, 694, 702, 734, 750, 751, 767, 795, 796, 807, 839, 851, 856, 868, 880, 883, 954, 965, 1008, 1010, 1012. In: A. Horová (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění, A–M a N–Ž. Praha (Academia) 1995.
 8. Česká bohéma. Život v Paříži. La boheme tcheque: la vie a Paris. In: Nouvelle revue de Prague. Institut français de Prague 2000, 35, č. 9–12, s. 46–47.
 9. Vít Vlnas (ed.): Lumieres et ténebres, art et civilisation du Baroque en Boheme. Art et civilisation baroque en Boheme (kat. výst.). Palais des Beaux-Arts, Lille. (Marie Mžyková – spolupráce na katalogu, s. 82–83). Praha (Národní galerie) 2002.
 10. Historie je svědectví času… In: Historické plány ze sbírek Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze (kat. výst.). Praha 2006.
 11. Dílo moravského vedutisty Johanna Venuta z auersperských sbírek. In: Zprávy památkové péče, roč. 66. Praha 2006, č. 4, s. 310–317.
 12. Odysea „bytostí odnikud“. In: Ateliér, 24. 4. 12. 2008, s. 15–16.
 13. Od francouzské akademické malby k motivu „Vznášení“ v tvorbě Alfonse Muchy. In: Muzeum Brněnska. Sborník 2011, s. 126–134.
 14. Díla Georga Desmaréese ve slezských a moravských sbírkách. In: Černá, A.: Sborník výzkumných prací. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Čech a Moravy, Praha 2009, s.111-125. ISBN 80-85227-58-4
 15. Vévodou nejsem, jsem Rohan. In: Sborník z vědecké konference z 24. – 25. dubna 2009 Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Historický ústav Akademie věd ČR. Supplementum 13. Semily – Turnov 2009, s. 53-60.
 16. Příběh JUDr. Václava Kounice a malíře Skramlíka. In: Malíř, Jiří – Rája, Martin (edd.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Sborník z konference organizované na zámku Slavkov-Austerlitz, konané 30. září až 1. října 2008. Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009. ISBN 978-80-86488-61-5
 17. K portrétům Schwarzenbergů v českých sbírkách. In: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice (NPÚ) 2008, s. 289–320.
 18. Vévodou nejsem, jsem Rohan. In: Sborník z vědecké konference z 24.–25. dubna 2009 Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Historický ústav Akademie věd ČR. Supplementum 13. Semily / Turnov 2009 (ISBN 978-80-86254-19-7), s. 53–60.
 19. Přepych, sláva a pád aristokrata: Eduard hrabě Clam-Gallas. In: Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. In: Documenta Pragensia, Praha (Archiv hl. města Prahy) 2010 (ISBN 978-80-86852-30-0), s.125–142.
 20. Porträts des Liechtensteiner in den böhmischen und mährischen Sammlungen. In: Das  Vaduz 2  013, s. 499 – 518. ISBN 978-80-7464-382-8

4. Francouzské umění

 1. Malé formáty" z Francie. In: Ateliér 1988, č. 11, s. 3.
 2. Velká francouzská revoluce a české země. Revolution française et les pays de la Couronne de Boheme. Výběrový katalog výstavy v Lobkovickém paláci Národního muzea v Praze. Praha (Státní knihovna ČSR) 1989 – s kolektivem autorů.
 3. Dílo Hyacinta Rigauda v československých sbírkách. In: Sborník Národní galerie v Praze. Praha 1990, s. 194–200.
 4. Francouzské zámky v současném tržním prostředí. In: Umění a řemesla 53. Praha 1993, s. 58–62.
 5. Ze sbírek zámku Sychrov. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1, 1998, č. 2, s. 26–31.
 6. From the Live of the French Aristocracy. The Youthful Years of Marie of Rohan, Duches de Chevreuse. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 107.
 7. From the French emigration: "Louis". Prince Rohan. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 33–35.
 8. Z francouzské emigrace: „Louis“, princ Rohan. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1998, č. 2, s. 32–35.
 9. The Land of the Rohan. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 56.
 10. Země Rohanů. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1, 1998, č. 2, s 56.
 11. Ze života francouzské šlechty: Mladá léta Marie z Rohanu, vévodkyně de Chevreuse. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1998, č. 2, s. 35–47.
 12. Napoleonika v českých sbírkách. In: Napoleonské války a české země. Praha 2001, s. 222–237.
 13. Francouzská inspirace výmalby hlavního sálu Zámku Buchlovice. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 14. K identifikaci portrétu člena maltézského řádu v rohanské sbírce. In: Princ Kamil Rohan – novogotika a zámek Sychrov. Sychrov 2004, s. 20–24.
 15. Díla Georga Desmareese ve slezských a moravských sbírkách. In: A. Černá: Sborník výzkumných prací. Praha (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Čech a Moravy) 2009, s. 111–125.
 16. K identifikaci portrétu infantky Marie Viktorie z rohanských sbírek. In: Fontes Nissae / Prameny Nisy, XIII, 2012, 1, s. 18–27.
 17. Francouzské umění z českých sbírek. In: Dějiny a současnost XXXV, Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2013, č. 9, s. 21– 24.
 18. Simon Vouet aneb francouzská inspirace výmalby hlavního sálu zámku Buchlovice. In:Zprávy památkové péče (v tisku)

5. Nizozemské umění

 1. Portrétní dílo Walleranta Vaillanta. In: Umění, 29, 1981, č. 3, s. 269-272
 2. David Teniers ml.: Cesta do Emauz. Dílo sezóny. Kozel (Správa zámku Kozel) 1994.
 3. Jan Gossaert, okruh, Madona s dítětem. Dílo sezóny. Kozel (Správa zámku Kozel) 1992.
 4. Obrazy alegorických průvodů ze sbírek hradu Šternberka na Moravě. In: HISTORIAE ARTIUM II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fakultas Philosophica – Aesthetica. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 1998, s. 101–123.
 5. Nizozemské umění ze sbírek Olomoucka. Katalog výstavy Muzea umění v Olomouci. Olomouc 2003 – s G. Elbelovou a L. Machytkou.

Soudobé umění

 1. (Nepublikované texty k výstavám „zakázaných umělců“ v ateliru Josefa Mžyka „Na Kotlářce“ a v Hradešínské ulici v Praze /někdejší vila Raffaela Kubelíka/, 1975–1979.
 2. Kresby Jiřího Lindovského. Průvodní text k výstavě v Divadle v Nerudovce, říjen 1979.
 3. Hrady a zámky Martina Mainera. In: Hrady a zámky v Čechách a na Moravě, 1991, č. 1.
 4. Miroslav Štolfa – obrazy, kresba. Katalog k výstavě v Galerii Caesar v Olomouci. Olomouc, září 1994.
 5. Ohlédnutí za sochařským sympoziem v Poněšicích. In: Zakázané umění. Výtvarné umění I, 1995, 3–4, s. 68–73 (ISSN 0862-9927).
 6. Zpráva o výstavách v ateliéru Josefa Mžyka. In: Zakázané umění I. Výtvarné umění I, 1995, 3–4, s. 63–67.
 7. Miroslav Štolfa. Malířské dílo 1956–2002. Katalog výstavy Muzea umění v Olomouci. Olomouc 2003– s kolektivem autorů.

6. Život šlechty

 1. Šlechtické portréty ze sbírek hradů a zámků. K portrétům Kinských. In: Hrady a zámky v Čechách a na Moravě, 1991, č. 1, s. 29–46.
 2. Eliška Fučíková (ed.): Rudolf II. and Prague. The Court and the City. (Spolupráce na katalogu výstavy.) London (Thames and Hudson) 1997, s. 611, 704–705, 707, 784.
 3. Kašpar Sternberg – přírodovědec a zakladatel Národního muzea. In: Katalog výstavy k 180. výročí založení Národního muzea. Praha (Národní muzeum v Praze) 1998, s. 1–30 – s kolektivem autorů.
 4. Šlechtické portréty ze sbírek hradů a zámků. K portrétům Kinských. In: Hrady a zámky v Čechách a na Moravě, 1991, č. 1, s. 29–46.
 5. Rudolfínské inspirace na zámku v Jindřichově Hradci. In: Jindřichův Hradec. Praha (Orbis) 1997, s. 12–13.
 6. Norimberský malíř Kryštof Ammon, portrétista Zierotinů. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1, 1998, č. 1, s. 32–34.
 7. Regarding the Portrait of Jan of Zierotin – Builder of the Chateau at Velké Losiny. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 31–32.
 8. Ze sbírek zámku Sychrov. Cour d’honneur. 1998, roč. 1, čís. 2, s. 26 (ISSN 1212-0987)
 9. Triumfální jezdecký portrét v barokní proměně. In: Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 8, s. 272–280.
 10. Umění, šlechta a diplomacie. In: Ateliér, 2002, č. 3, s. 16. ISSN 1210-5236. 2011.
 11. K identifikaci portrétu člena maltézského řádu v rohanské sbírce. In: Princ Kamil Rohan – novogotika a zámek Sychrov. Sychrov 2004, s. 20 – 24.
 12. Galerie dětských sternberských portrétů na zámku Bechyně. In: Cour d´honneur / hrady, zámky, paláce 2008, č. 4, s. 41–44.
 13. K zobrazení Sternbergů v českých sbírkách. Cour d´honneur / hrady, zámky, paláce, 2008, č. 4, s. 31–40. ISSN 1212-0987
 14. Galerie dětských sternberských portrétů na zámku Bechyně. Cour d´honneur / hrady, zámky, paláce, 2008, č. 4, s. 41–44. ISSN 1212-0987
 15. Dürer v Albertině. Cour d´honneur/ hrady, zámky, paláce, 2008, č. 4, s. 72 - 76. ISSN 1212-0987
 16. Marie Maxmiliana of Sternberg or Pastoral Potrait in Czech Collections. In: Cour d´ honneur / castles, palaces, stately homes, 1999, s. 46–49.
 17. On the Subject of the Cryptoportrais of the Paars at the Budišov Castle. In: Cour d´ honneur / castles, palaces, stately homes, 1999, s. 49–51.
 18. The Historical Collections of the Paars and Bechyně Castle. Cour d´ honneur / castles, palaces, stately homes, 1999, s. 40–46.

7. Sbírky hradů a zámků

 1. Theatrum mortis. In: Umění a řemesla 4. Praha 1981, s. 44–48.
 2. Zámek Velké Losiny. Praha (Pressfoto) 1981.
 3. Hrady a zámky ČSR I. Praha (Pressfoto) 1982.
 4. Obrazárna státního zámku Velké Losiny. Vlastivědné zajímavosti, č. 200. Šumperk 1983.
 5. Výsledky průzkumu a reinstalace historické obrazárny ve Velkých Losinách. In: Památky a příroda, 1983, č. 6, 346.
 6. K dílu Franze Cauziga v českých zámeckých sbírkách. In: Památky a příroda, 1984, č. 8, s. 465–468 – s L. Machytkou.
 7. K vývoji a skladbě českých a moravských sbírek portrétních miniatur (a zpracování zámeckých fondů. In: Miniatura a drobný portrét (kat. výst.). Středočeská galerie, prosinec 1985 – březen 1986.
 8. K otázkám prezentace zámeckých sbírek. In: Bulletin VPVTR, SÚPP. Praha 1989.
 9. Ze sbírek hradů a zámků. Kostelec nad Orlicí. In: Hrady a zámky v Čechách a na Moravě, 1991, č. 1.
 10. Ke koncepci a vývoji instalací zpřístupněných hradů a zámků (1945–1990). In: Bulletin Státního ústavu památkové péče, 7, 1991, s. 115–153.
 11. Svobodní zednáři v připomínkách a dokladech ze sbírek hradů a zámků v Čechách a na Moravě. Kozel (Správa zámku Kozel) 1992.
 12. Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice (česká, německá, francouzská, italská a španělská verze), úvod. In: SÚPP. Praha 1992.
 13. Hrady, zámky a další vybrané památky ČR – úvod. In: Hrady, zámky a další vybrané památky ČR. Praha (Státní ústav památkové péče) 1992, anglicky, německy, francouzsky a španělsky.
 14. Patrimoine mobilier et ensambles décoratifs (Zpráva o legislativě v ČR). Council of Europe, Strasbourg 1992.
 15. K současné situaci a perspektivám našich hradů a zámků. In: Bulletin Státního ústavu památkové péče, č. 8. Praha 1992, s. 141–143.
 16. Châteaux en Boheme: le retour a la propriete privée. In: Monuments historiques 188, Paris, July –August 1993, s. 25–29.
 17. Châteaux en Boheme. In: Monuments Historiques 188. Paris 1993, s. 24–28.
 18. Ozvěny zašlých dob aneb sídla v Anglii ve starých časech od Josepha Nashe. Výstava na zámku Hrádek u Nechanic – červenec až září 1993. Hrádek u Nechanic (Správa zámku Hrádek u Nechanic) 1993.
 19. Dílo Ferdinanda Georga Waldmüllera ve sbírkách hradu Šternberka na Moravě. In: HISTORIAE ARTIUM. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica-Aesthetica 11, Olomouc 1993, s. 35–42.
 20. Johan Nepomuk Ender – soubor habsburských akvarelových podobizen: Dílo sezóny. Kozel (Správa zámku Kozel) 1993.
 21. Châteaux Sychrov. In: Wilkommmen in der Tschechoslowakei, 1993.
 22. Castels and countryhouses in the Czech republic. In: Bulletin Europa Nostra, 1994.
 23. Svobodní zednáři, umění a antikvity I. In: Antique, 1994, č. 8, s. 6–7.
 24. Svobodní zednáři, umění a antikvity II. In: Antique, 1994, č. 9, s. 6–7.
 25. Hrady a zámky v bilanci České republiky. In: sborník ICOMOS, Warszawa 1995.
 26. Restitution des chateaux forts et des chateaux d´etat en republic Tcheque. In: Duties towards the Heritage and laws of the market. Comite National polonais de l´ ICOMOS. Warszawa 1995, s. 53–57.
 27. Nová encyklopedie českého výtvarného umění, A-M a N-Ž. Academia, Praha 1995. Horová, A. (ed.), M. Mžyková – hesla s. 17, 49, 54, 96, 109, 118, 123, 144, 152, 157, 173, 179, 190, 191, 208, 223, 235, 236, 254, 258, 297, 314, 317, 337, 351, 383, 396, 410, 437, 440, 445, 451, 452, 462, 469, 539, 548, 559, 568, 586, 600, 611, 634, 665, 694, 702, 734, 750, 751, 767, 795, 796, 807, 839, 851, 856, 868, 880, 883, 954, 965, 1008, 1010, 1012).
 28. Castles and Countryhouses in the Czech republic, Chateaux et Manoirs en Republique Tcheque. In: Europa Nostra, č. 12, 1996, s. 13–15.
 29. Joseph Abel a jeho neznámá díla v colloredo-mansfeldské sbírce v Opočně. In: Zprávy památkové péče, roč. LVI, 1996, č. 7–8, s. 242–248.
 30. Formování šlechtických sbírek a jejich současný stav. In: Sborník SÚPP. Praha 1996.
 31. Hrady a zámky v ohlédnutí. In: Ateliér 1996, 4.–15. 2., s. 12.
 32. Styl „trubadúrský“ a jeho ohlas v Čechách. In: KAMENNÁ KNIHA. Sborník k romantickému historismu-novogotice. Zámek Sychrov 1997, s. 184–198.
 33. Úvod k vlivům (hlavně) staré Anglie na českém území. In: KAMENNÁ KNIHA. Sborník k romantickému historismu-novogotice. Zámek Sychrov 1997, s. 9–15.
 34. Eliška Fučíková (ed.): Rudolf II. and Prague The Court and the City. London 1997 – spolupráce na katalogu výstavy.
 35. Eliška Fučíková (ed.): Rudolf II. a Praha. Císařský rezidenční dvůr jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha / Londýn / Milán 1997 – spolupráce na katalogu výstavy.
 36. Rakouské umění 19. století. F. G. Waldmüller. In: Antique, 4, 1997, č. 3, s. 21–23.
 37. The Nürenberg painter Christof Ammon, portraitist of the Zierotins. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 32–34.
 38. The Collection of Chateau Velké Losiny. In: Cour d' honneur /castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 24–30.
 39. Sychrov Castle and Rohans. Selected. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 104.
 40. K údajnému portrétu Jana ze Zierotina – stavebníka zámku Velké Losiny. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1, 1998, č. 1, s. 31–32.
 41. From the collection of the Sychrov. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 108.
 42. František Lobkowicz, M. D. who is no longer among us. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 107.
 43. A panovnický dvůr se otřásl až v dalekém Petrohradu. In: Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1, 1998, č. 2, s. 31–32.
 44. And the sovereign thrones shook as far away as St.Petersburg. In: Cour d' honneur / castles, palaces, stately, homes, 1, 1998, č. 2, s. 31–32.
 45. Sbírky zámku Velké Losiny. Cour d' honneur / hrady, zámky, paláce, 1, 1998, č. 1, s. 24–30.
 46. Casanova v Čechách. Katalog výstavy k 200. výročí úmrtí. Praha 1998, s. 1–33 – spolupráce na katalogu.
 47. Kašpar Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea. In.: Katalog výstavy k 180. výročí založení Národního muzea. Národní muzeum v Praze. Praha 1998, s. 1-30; – spolupráce na katalogu.
 48. Kroměřížská obrazárna. Katalogová hesla – celkem 43: č. kat. 10–25, 141–145, 164, 180, 272–277, 298, 309–310, 327, 339, 359–360, 400–402, 418–419, 428–431, 471, 473. In: Milan Togner (et al.): Kroměřížská obrazárna. Kroměříž (Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži) 1998.
 49. Bechyně Castle: Selected bibliography. In: Cour d´ honneur / castles, palaces, stately homes, 1999, s. 110.
 50. Napoleonika v českých sbírkách. In: Napoleonské války a české země. Praha 2001, s. 222–237.
 51. Lumieres et ténebres, art et civilisation du  Baroque en Boheme. Art et civilisation baroque en Boheme. Kat. výstavy. Vlnas, Vít (ed.), Marie Mžyková – spolupráce na katalogu, s. 82–83. Palais des Beaux-Arts, Lille – Národní galerie Praha, 2002. ISBN : 2-7118-4548-6
 52. Casanova v Čechách. Katalog výstavy k 200. výročí úmrtí. Praha 1998 – s kolektivem autorů.
 53. Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Luka nad Jihlavou. Grant 99–06, NPÚ. Praha 2004.
 54. Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Sychrov. Grant 99–06, NPÚ. Praha 2004.
 55. Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Žleby. Grant 99–06, NPÚ. Praha 2004.
 56. Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Hrádek u Nechanic. Grant 99–06, NPÚ. Praha 2004.
 57. Poznání interiérů a autenticita sbírek zámku Hluboká nad Vltavou. Grant 99–06, NPÚ. Praha 2004.
 58. K prezentaci zámeckých sbírek severovýchodní Moravy a Slezska. In: Romantismus a realismus 19. století (sny a skutečnost). Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava (ISBN: 80-85034-30-1) 2004, s. 8–20.
 59. K identifikaci portrétu člena maltézského řádu v rohanské sbírce. In: Princ Kamil Rohan – novogotika a zámek Sychrov. Sychrov 2004, s. 20–24.
 60. K prezentaci zámeckých sbírek severovýchodní Moravy a Slezska. In: M. Mžyková: Romantismus a realismus 19. století (sny a skutečnosti). Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2004, s. 8–20.
 61. Dílo moravského vedutisty Johanna Venuta z auersperských sbírek: In: Zprávy památkové péče. roč. 66, Praha 2006, č. 4, s. 310–317.
 62. M. Krob: Památky UNESCO. Praha 2007 – úvod knihy.
 63. Dagmar Kutílková: Vojenské odívání / Dějiny odívání. Praha (Lidové noviny) 2008 – spolupráce na knize (obrazový doprovod).
 64. Sbírky rodu Thyssen-Bornemisza. Cour d´honneur / hrady, zámky, paláce, 2008, č. 4, s. 69–71. ISSN 1212-0987
 65. Zimní král. Cour d´honneur / hrady, zámky, paláce, 2008, č. 4, s. 64–68. ISSN 1212-0987
 66. Sbírky hradu Český Šternberk. Cour d´honneur / hrady, zámky, paláce, 2008, č. 4, s. 51–57.
 67. Kardinál Dietrichstein na obrazech a grafikách. In: Kardinál František Dietrichstein (1570–1536). Prelát a politik neklidného věku, s. 48–51. (Kat. výst.) Ed. L. Mlčák. Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Zámecká galerie, 29. května – 31. srpna 2008. Olomouc 2008.
 68. K portrétům Schwarzenbergů v českých sbírkách. In: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. NPÚ, České Budějovice 2008, s. 289–320. ISSN 1212-0987
 69. Sbírky hradu Český Šternberk. Cour d´honneur/ hrady, zámky, palác, 2008, č. 4, s. 51 – 57. ISSN 1212-0987
 70. Od francouzské akademické malby k motivu „vznášení“ v tvorbě Alfonse Muchy. In: Sborník Muzea Brněnska (ISBN 978-80-904397-4-0) 2011.
 71. Vojtěch Hynais, heslo, in Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker : Band 70, Hartwagner – Hédouin. Berlin ; New York : Walter de Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker : Band 70, Hartwagner – Hédouin. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2011.
 72. Odysea „bytostí odnikud“. In: Ateliér, 24, 4. 12. 2008, s. 15 – 16. ISSN 1210-5236. 2011.
 73. Adam Eck, heslo v  Biografickém slovníku českých zemí, Libri Praha  2012, 15. sešit. s. 514515.
 74. Franz von Defregger maluje Hofera – Zámek Buchlovice. In: Prostor. Zlín, XIX, 4, 2012, s. 40.
 75. Ke sbírkám zámku Buchlovice a jeho původním vlastníkům. In: Prostor. Zlín, XIX, 4, 2012, s. 9–12.
 76. Conrad Sorgel von Sorgenthal v pojetí Hickelově. In: Prostor. Zlín, XIX, 1, 2012, s. 40.
 77. Ke sbírkám zámku Lešná u Valašského Meziříčí. In: Prostor. Zlín, XIX, 3, 2012, s. 18–20.
 78. Conrad Sorgel von Sorgenthal v pojetí Hickelově. In: Prostor. Zlín, XIX, 3, 2012, s. 40–41.
 79. Jacob van Schuppen v obrazárně zámku Vizovice. In: Prostor. Zlín, XIX, 1, 2012, s. 40.
 80. Obrazárna zámku Vizovice. In: Prostor. Zlín, XIX, 1, 2012, s. 9–11.
 81. Ke sbírkám zámku Buchlovice a jeho původním vlastníkům. In: Prostor. Zlín, XIX, 4, 2012, s. 9-12.

8. Nástěnné malby a sgrafita

 1. Výzkum ikonografie jako podkladu pro restaurátorskou činnost v oboru nástěnné výzdoby architektonických památek v období 16. a 17. století (předlohy pro Telč, Jindřichův Hradec, Litomyšl, Libeň ad.; vědecko-výzkumný úkol), SÚPP. Praha 1990.
 2. Sgrafitová architektonická výzdoba tzv. klenotnice zámku v Telči. In: Zprávy památkové péče, roč. LVI, 1996, č. 5–6, s. 145–153.
 3. K předlohám výmalby tzv. Zeleného pokoje jindřichohradeckého zámku. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 4. K personifikacím čtyř živlů v Modrém sále zámku v Telči. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 5. Jost Amman a sgrafita štítů zámku v Litomyšli. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 6. Jezdecké triumfální portréty ze zámku Komorní Hrádek. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 7. K ikonografii výmalby hlavního sálu zámku Buchlovice. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 8. K nástěnné výzdobě divadelního sálu zámku v Telči. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 9. K ikonologii nástropní výzdoby Trůnního sálu zámku v Telči. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 10. K výmalbám Rytířské síně zámku Komorní Hrádek. Grant 23–03, NPÚ. Praha 2004.
 11. K ikonologii nástropní výzdoby Trůnního sálu zámku v Telči. Průzkumy památek XII, 2005, č. 2, s. 151–169.

9. Umělecká řemesla

 • Poznámky ke znalectví historického nábytku. In: Sborník národní kulturní dědictví. Praha 1997.
 • Helmut Flade: Holz – Form und Gestalt (recenze). In: Památky a příroda, č. 7, 1977, s. 412–413.
 • Keramika Aleše Wernera. In: Umění a řemesla, 1979.
 • Ohlasy Ovidiových Proměn v chebské intarzii. In: Umění a řemesla 1981, s. 38–44 a 68.
 • Keramika Marie a Štěpána Kotrbových. In: Umění a řemesla 1981, č. 3, s. 6–7.
 • Keramika Lubora Těhníka. In: Umění a řemesla, 1982, č. 2, s. 6–7.
 • Keramika Šárky Radové. In: Umění a řemesla, 1982, č. 1, s. 56–58.
 • Keramika M. Taberyové. In: Umění a řemesla, 1982, č. 2, s. 5–6.
 • Pavel Trnka. Katalog výstavy. Mělník 1982.
 • Ze současné keramické tvorby. In: Umění a řemesla 1983, č. 1, s. 9–10.
 • Výstava Pravoslava a Jindřišky Radových. In: Umění a řemesla, 1983, č. 2, s. 10–11.
 • Dagmar Hendrychová (1930–1981). In: Umění a řemesla 1984, č. 1, s. 32–35.
 • K ikonografii dvou chebských šperkovnic. In: Památky a příroda 1983, s. 80–86.
 • Z pražských keramických výstav. In: Umění a řemesla, 1984, č. 1, s. 9–10.
 • Pavel Trnka. In: Glass Revue, 1985.
 • Les activités créatris des jeunes verriers. In: Revue du verre, 1985, č. 7, s. 22–24.
 • Tvorba Zdeny Fibichové pro architekturu. In: Architektura ČSR, 1985, č. 7, s. 320.
 • Keramika pražských umělců. In: Umění a řemesla, 1985, č. 2, s. 6–7.
 • Jubileum Lydie Hladíkové. In: Umění a řemesla, 1985, č. 3, s. 6.
 • Keramono°83. In: Umění a řemesla 1985, č. 1, s. 2–3.
 • Keramono°82. In: Umění a řemesla, 1985, č. 2, s. 7–8.
 • Pavel Trnka. In: Glass Revue, 1985.
 • Dámský psací sekretář. Dílo sezóny. Kozel (Správa zámku Kozel) 1988.
 • Chebské reliéfní intarzie 1630–1730. Kandidátská disertační práce. Ústav dějin umění Československé akademie věd. Praha 1990.
 • Chebský kabinet. Dílo sezóny. Kozel (Správa zámku Kozel) 1991.
 • Poznámky ke znalectví historického nábytku. In: Sborník národní kulturní dědictví – Agentura dr. V. Pilze. Praha 1992.