Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.

 
 
 
 
 
 
   
   
  ŽIVOTOPIS
  Výběrová bibliografie
   
   
   
   
   
   
   
kontakt:
E-MAIL
 

 

Životopisná data

Narozena 21. prosince 1945 v Olomouci (Vila Primavesi)

1965–1970  studium oborů historie a teorie umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
1968 pobyt v Římě (svatba ve Vatikánu s malířem Josefem Mžykem, s požehnáním kardinála Mons. prof. Josefa Berana a papeže Pavla VI.)
1970 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul PhDr. (rigorózní práce Geneze abstraktní formy. – Vasil Kandinský)
1970–1971 historička umění v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ostravě
1971–1972 historička umění v Uměleckohistorickém muzeu v Kroměříži
1972–dosud vědecký pracovník Národního památkového ústavu v Praze (dříve Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze)
1975–1979 organizování výstav „zakázaných umělců“ a přednášek v ateliéru Josefa Mžyka (Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Stanislav Zippe, Zbyšek Sion, Jiří Sopko, Jiří Načaradský atd.) za účasti diesentu a vedení americké a francouzské ambasády
1983 studijní stáž ve Francii, Paříž, Musée du Louvre, oddělení dokumentace malby (zprostředkováno Francouzským velvyslanectvím v ČSSR)
1985 studijní pobyt ve Švédsku, Stockholm, Svenska institut
odborná stáž (Ministerstva kultury ČSSR) v oboru památková péče v Německu (Lipsko, Magdeburg, Drážďany)
1991 kandidatura věd v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze,  titul CSc.
1990–1997 vedoucí oddělení nově založeného hradů a zámků Národního památkového ústavu v Praze
1990–2004 pedagožka Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2004–dosud  členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1990–1993  členka komise MK ČR a SÚPPOP pro přípravu zákona o památkové péči
1990–1995  zástupkyně České republiky v týmu specialistů pro historické interiéry a movité památky v Radě Evropy ve Štrasburku (s konferencemi ve Španělsku)
1992 jmenování ministrem spravedlnosti ČR soudním znalcem v oboru výtvarné umění (malířství 17. – 19. století, zejména francouzská malba, historický nábytek)
1992  odborná stáž ve Francii (Ministere français des Affaires étrangeres)
1992  zakladatelka bulletinu „Hrady a zámky v Čechách a na Moravě“ – vydavatel Státní ústav památkové péče
1993  členka ICOMOS (v mezinárodním týmu expertů v oblasti památkové péče)
ocenění za práci v oboru památková péče v Madridu v Palacio Real španělskou královnou v Madridu, v Palacio Real
1993 poradkyně ministra kultury ČR
1998   vydavatelka kulturně historické revue „Cour d´honneur/ hrady, zámky, paláce“ (anglická verze – Cour d' honneur /castles, palaces, stately, homes)
1999  studijní pobyt v USA, New Port – Victorian Society Summer School
2001 docentka, habilitace na Univerzitě Palackého v Olomouci
2001 odborná stáž v USA, New York, přednášky v Czech Center
2004 – 2015 pedagožka v Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze
2005  studijní pobyt v USA, přednášky v Czech Center v New Yorku
2005 půlroční studijní pobyt v Belgii a v Holandsku
2006 studijní pobyt v Belgii, přednáška v Centre Tcheeque  v Bruselu
2006–2009  1. náměstek generálního ředitele Národního památkového ústavu v Praze
2015 několikaměsíční pobyt v Lucembursku

                   

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

Umění 19. století
Francouzské umění 17. – 19. století
Nizozemské umění 17. – 19. století
Sbírky hradů a zámků, život aristokracie